Sunro

Wybierz nas, jeśli oczekujesz mebli, które wyróżniają się nie tylko elegancją, ale także doskonałą jakością

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DDesign Agnieszka
  Kuckiel – Bobko ul. Władysława Jagiełły 20A, 70-260 Szczecin.
 2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług – – oferowanych przez administratora,
  – wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  – ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń,
  – marketingu bezpośredniego,
  – weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  – wsparcia obsługi,
  – szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy oraz partnerzy IT współpracujący z administratorem,
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla zrealizowania czynności o których mowa w pkt. 2, z tym, że nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 9. Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.